Adéla Tancerová

 

I já mám za sebou příběh hledání sebe sama. Od hodné holky naplňující představy rodičů k ženě, která jde svou cestou.

bachovy květové esence tancerová

O Adéle

Ženě z masa a kostí, s rodinou a domácností

Rozumím lidským příběhům, mám pochopení pro úskalí a klopýtnutí

Není nic, s čím byste se měli přede mnou stydět. Dobře vím, jak jedno tvoří druhé a když je na povrchu vidět zloba, pod ní je skrytá bolest.

Mám veliké pochopení pro lidskou duši a její trápení a jsem velmi ráda, že znám způsoby, jak ta zranění léčit a navracet sobě i lidem kolem sebe úsměv, spokojenost, naději.

Vždy máme volbu, zda sklenici uvidíme poloprázdnou nebo poloplnou. Zda okolnosti našeho dětství či současného života budeme brát jako břemeno, zátěž, nespravedlnost nebo jako příležitost tříbit své kvality a rozvíjet svou jedinečnost.

Ráda se s lidmi dělím o svou zkušenost a cestu, kterou jsem já sama musela projít. Vše, co předávám, je na vlastní kůži odzkoušené a odžité. 

Tancerova aktivní terapie

Klienti na mně oceňují

N

Vřelé srdce, laskavost a citlivost

N

Mimořádné intuitivní vjemy a vhled do příčin potíží

N

Srozumitelnou přímou řeč a jasné informace

N

Praktičkost a propojení racia s intuicí

Nejdůležitější výcviky, které mě ovlivnily

Tancerova pruvodkyne

Mistr reiki a intuice

Roční výcvik mistrovského stupně Reiki završil předchozích téměř 10 let vzdělávání a sebeléčení. Byl pro mě komplexním zdrojem informací i praxí, o energiích, práně, způsobech léčení i etických souvislostí. Rozvíjela jsem intuici i mentální dovednosti.

Certifikovaná lektorka Mohendžodáro

Mohendžodáro mi vstoupilo do života v zápětí jako odpověď na mé vnitřní volání po mém ženství. Ke všem duchovním technikám, které jsem již znala, mě Mohenžodáro obohatilo o aktivní meditace a otevřelo mi cestu k práci s tělem. Skrze něj jsem objevila své ženství a uzdravila sexualitu.

Certifikovaná lektorka katarzních meditací

Výcvik katarzních technik báječně doplnil mé nástroje pro práci s traumatem. Je mnohem užitečnější uvolnit vnitřní přetlak cíleně a vědomě, než se popíráním dostat do okamžiku, kdy nám „bouchnou saze“, většinou velmi destruktivním způsobem.

Certifikovaná fasilitátorka SEE learningu

Momentálně procházím dvouletým výcvikem, akreditovaným MŠMT, na fasilitátora SEE learningu (Sociální, etická a emoční výchova do škol). Je v naprostém souladu s mou touhou, aby se co nejvíce lidí cítilo ve svém životě krásně.

Slova mého životního učitele

Jsem vděčný osudu a Pánu Bohu, že jsem mohl být svědkem osobnostního zrání učitelky Adély Tancerové. Bylo mi ctí být nezaujatým svědkem toho, jak postupně vědomě „uchopuje“ duchovní podstatu svého ženství. To, co mi utkvělo v paměti je nekompromisní opravdovost tohoto zrání – to jí dnes umožňuje předávat svoje poznání, neboť bylo pravdivé. Cítím, že právě proto dnes naplňuje potřebu předávat to, co sama naučila, ženám hledajícím svoji vlastní duchovní podstatu. Nehraje si na vědmu, dokáže vás vést k vaší pravdě cestou, kterou kdysi nalezla pro sebe samu. Takových učitelů, jako Adéla Tancerová, není mnoho. Važte si možnosti učit se od ní. Vřele vám to doporučuju.

– Karel Daněk