Rozviň své ženství

Rozviň své ženství

Myslela jsem si, že letos nový kurz Mohendžodára neotevřu. Ale pak probíhaly poslední lekce letošního roku a JÁ JSEM VIDĚLA, JAK MOC SE ŽENY ZA TEN ROK PROMĚNILY.   Jak zvláčněly, na každém setkání se rozzářily, dostaly se k svému ženství a cykličnosti a naučily se...