fbpx

Přihláška na kurz Životem ženy – Smrt

Smrt – Transformace, přerod, vyrovnání

Setkání v termínu: 3.7.20-5.7.20

(termín posunut z důvodu nouzového stavu – COVID-19)

Příjezd v pátek večer, konec neděle 15:00
Lipová Lázně (výborná dostupnost vlakem)

Smrt

Smrt je neustále přítomná. To jen my lidé jsme ji vytěsnily ze svých životů a býváme zaskočeni, zrazeni, sraženi, když vstoupí do našeho života. Na semináři se setkáme se smrtí a našimi postoji k ní. Přijmeme ji zpět do života. Ve světle smrtelnosti přehodnotíme své postoje a hodnoty.

Téma smrti pracuje s tématy:

 • pokory k životu, k něčemu většímu, než jsme my sami
 • odevzdání ega a relativitou naší osobní moci
 • schopností rozpoznávat, uzavírat a ukončovat vše, co je v našem životě „mrtvé“
 • procítíme si bezčasovost přítomného okamžiku

I v našem životě neustále něco umírá. Vztahy, příležitosti, sny, životní etapy. Schopnost ukončovat a propouštět z našeho života nepotřebné nám pomáhá udržovat život v příjemné dynamice a vytváří prostor pro nové začátky. Přijďte se na toto setkání uzavřít, co vás tíží, a znovuzrodit se. 

Organizační pokyny

 • Na kurs se přihlásíte vyplněním elektronické předběžné přihlášky.
 • Rezervaci míst Vám obratem potvrdím e-mailem nebo telefonicky. Spolu s potvrzením Vám zašlu pokyny k platbě, číslo účtu a variabilní symbol pro platbu.
 • Kurzovné se hradí bezhotovostně předem na účet. Vaše místo je pevně rezervováno od okamžiku, kdy jej uhradíte. 
 • Stornovat účast v kurzu lze nejpozději týden před začátkem.
 • V případě, že se lekce nekoná z důvodu neúčasti lektora (nemoc), společně sjednáme náhradní termín a nebo Vám kurzovné za neuskutečněný workshop v plné výši vrátím.
 • Na kurz je třeba přijít včas – pozdní příchod jednotlivce ruší celou skupinu. 
 • Máte-li chuť, vezměte si s sebou své pastelky, křídy nebo voskovky.

 

[caldera_form id="CF5d94cb766aa71"]

Kontakt

Lázně Lipová, č.p. 44
(hned vedle památného stromu jasanu)
kontakt na lektorku:
Adéla Tancerová, 602 205 396