fbpx

Přihláška kurz Životem ženy – Početí

Početí – naše první rozhodnutí pro život

Setkání v termínu: 28. – 31.1. 2021

Příjezd ve čtvrtek večer, konec neděle 15:00
Lipová Lázně (výborná dostupnost vlakem)

kurzovné: 2 290,-

Organizační pokyny

  • Na kurs se přihlásíte vyplněním elektronické objednávky kurzu.
  • Rezervaci místa Vám obratem potvrdím e-mailem. Spolu s potvrzením Vám zašlu pokyny k platbě, číslo účtu a variabilní symbol pro platbu.
  • Kurzovné se hradí bezhotovostně předem na účet. Své místo také můžete zarezervovat zaplacením zálohy 500,- a doplatek platební kartou přímo na místě (nebo bankovním převodem 3 dny předem).
  • V době epidemiologických opatření platí mimořádné storno a platební podmínky. Při neúčasti z důvodu nemoci nebo nařízené karantény Vám garantuji vrácení peněz.
  • V případě, že se lekce nekoná z důvodu neúčasti lektora (nemoc), společně sjednáme náhradní termín a nebo Vám kurzovné za neuskutečněný workshop v plné výši vrátím.
  • Na kurz je možné cestovat společně vlakem. Užijeme si jízdu.
  • Máte-li chuť, vezměte si s sebou své pastelky, křídy nebo voskovky.
💦 Proč je pro nás mezník POČETÍ tak důležitý? 💦
Budu vám vyprávět příběh jedné ženy..
Přišla za mnou s tématem, že se jí špatně žije v jejím hmotném těle i životě.., že celý život má pocit, že sem nepatří.. Když máte pocit, že někam nepatříte, špatně se navazují vztahy, špatně se tvoří.. je to jako nemít společnou řeč. Tato žena hodně žila ve svých snech, představách, duchovních naukách. Je to dobrá možnost.. ale něco chybí.. Na prahu padesátky už toho měla dost a chtěla to změnit.
Vstoupili jsme spolu do terapie a její vzpomínky nás vedly hlouběji a hlouběji. Vystupovalo mnoho obrazů zranění a lidské nedokonalosti.. na které ona reagovala bolestí a ještě větším stažením a oddělením. „Nepatřím sem! Nepatřím sem..“, řvalo její nitro. „Jak mohou..? Jak se mohou takto chovat..“ O co méně byla spojená s lidmi, o to více se propojovala s přírodou.. Její duše nás dovedla k bolestné vzpomínce hořícího sadu, který zapálil člověk.. Plakala, fyzicky to prožívala, její srdce se ještě více zavíralo lidem.
Jenže.. narodila jsi se sem, na Zem, milá ženo.. jsi tu správně.. Co jsi tedy nepochopila? Její andělská duše a energie přišla na Zemi. Jako dušička před početím byla rozhodnutá to těm tady na Zemi ukázat.. že to celé může být jinak. Že mohou žít v lásce a ohleduplnosti. Že nemusíme spolu soupeřit ale podporovat se. Chtěla ukázat sjednocení oproti oddělení. Její dušička přišla na Zem.. a zapomněla.. na svůj záměr, na svůj úkol.. Její život byl plný násilí a hrubosti a ona se oddělovala více a více.
V terapii to zahlédla.. pochopila.. Jsem jiná.. aha.. je to v pořádku.. Přišla jsem jim ukázat jiné kvality.. Ale aby mohla.. aby to šlo realizovat, nejprve musela otevřít své srdce.. nedokonalosti lidí.. otevřít se laskavosti namísto ideálů.. Pochopit svůj příběh..
Vzpomněla si.. Zůstaň sama sebou.. a zůstaň otevřená k lidem i nedokonalému životu, který zde je. To je ta cesta, která tě naplní. Cesta, která je zároveň obohacením pro druhé.
Na Zem přišel Anděl.. a čekal tu Anděly.. a tak tělo ženy chodilo po Zemi a duše se snažila vrátit zpět k andělům.. Byla rozervaná a oddělená od sebe i od života. V terapii se jí podařilo smířit se svým tělem, s hmotou, s nedokonalostí. Její život se proměnil.
Takových příběhů jsem ve své praxi zažila již mnoho.. různé důvody, různá témata.. se zásadním dopadem do života.. Najdi v sobě odvahu pohlédnout na svůj život z nové perspektivy. Skoč do toho! Právě teď! Poslechni volání svého srdce.
Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.

Kontakt

Lázně Lipová, č.p. 44
(hned vedle památného stromu jasanu)
kontakt na lektorku:
Adéla Tancerová, 602 205 396