fbpx

ON-LINE workshop Rok 2021 pohledem srdce

koná se:  30. 1. 2021

                  15:00 – 19:00

ON-LINE na platformě Zoom

kurzovné:  490,- hrazené na účet

počet míst omezen na 20 osob

Předem si připravte:
nůžky, lepidlo, vystřihané obrázky všech možných témat, která vás zaujmou (dovolte si hojnost i obrázky, které s tématem nesouvisí), fotky, velký papír o velikosti A6, případně občerstvení

Před námi se rozprostírají možnosti nového roku 2021. Roztáhni křídla a leť! Opravdová víc než kdy dřív. Odvážná a oceňující samu sebe. Vpusť do svého života nečekané, ale o to víc naplňující! Zhmotnit svou vizi srdce koláží, která celý rok bude připomínat, po čem touží srdce a duše.

Většina z nás má jasnou představu, co by si ve svém životě přála. Obvykle je vytvářená rozumem, postavená na tom, co by se hodilo a mělo.

Setkáme se s myslí a poté klesneme hlouběji, přeladíme se do energie srdce. A teprve z tohoto místa ve zklidněném naladění začneme tvořit, dávat obrysy své vizi.

Závěrem své Vize srdce/ koláže zhodnotíme, pojmenujeme své záměry i případné rozdíly mezi tím, jak jde náš rozum a kam srdce.

Následovat své srdce přináší spokojenost, naplnění a svobodu.

Kurz bude probíhat platformě Zoom. Odkaz na setkání obdržíte emailem po uhrazení kurzovného. Připojení je jednoduché. Na počítači či notebooku nemusíš stahovat žádnou aplikaci ani si registrovat účet – stačí jen kliknout na odkaz. Při připojení přes mobilní telefon či tablet je třeba si aplikaci stáhnout, přihlásit se na svůj účet a poté se připojit do místnosti. Ráda vám se vším poradím, telefonicky či fotonávodem.

Organizační pokyny

  • Na kurz se přihlásíte vyplněním elektronické předběžné přihlášky.
  • Rezervaci míst Vám obratem potvrdím e-mailem nebo telefonicky. Spolu s potvrzením Vám zašlu pokyny k platbě, číslo účtu a variabilní symbol pro platbu.
  • Kurzovné se hradí bezhotovostně předem, případně jiným domluveným způsobem. Vaše místo je pevně rezervováno od okamžiku, kdy jej uhradíte.
  • Stornovat účast v kurzu lze nejpozději 5 dnů před začátkem workshopu.
  • V případě, že se lekce nekoná z důvodu neúčasti lektora (nemoc), společně sjednáme náhradní termín a nebo Vám kurzovné za neuskutečněnou lekci v plné výši vrátím.
  • Na workshop je třeba přihlásit se včas – pozdní příchod jednotlivce ruší celou skupinu. Doporučuji si předem ozkoušet připojení.
Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.

Kontakt

kontakt na lektorku:
Adéla Tancerová, tel. 602 205 396