fbpx

Kurz Mohendžodáro Brandýs, 9-12/2020

Adéla Tancerová - průvodkyně ženským životem - Mohendžodáro Brandýs

Období:  25.9.-17.12.2020

každý čtvrtek: 19:30 – 21:00

(celkem 12 lekcí)

Brandýs nad Labem, Klub Otevřeno

kurzovné: 2.160,- hrazené na účet

S sebou:
pohodlné volné oblečení, šátek na oči, pití, deku na přikrytí při relaxaci. Podložka, deka a pití jsou také k dispozici přímo ve studiu.

Necvičíme:
3.12. 2020

Organizační pokyny

  • 12 setkání 
  • Na kurz se přihlásíte vyplněním elektronické předběžné přihlášky.
  • Rezervaci míst Vám obratem potvrdím e-mailem nebo telefonicky. Spolu s potvrzením Vám zašlu pokyny k platbě, číslo účtu a variabilní symbol pro platbu.
  • Kurzovné se hradí bezhotovostně předem za celý set lekcí, případně jiným domluveným způsobem. Vaše místo je pevně rezervováno od okamžiku, kdy jej uhradíte.
  • Stornovat účast v kurzu lze nejpozději týden před začátkem první lekce.
  • V případě, že se lekce nekoná z důvodu neúčasti lektora (nemoc), společně sjednáme náhradní termín a nebo Vám kurzovné za neuskutečněnou lekci v plné výši vrátím.
  • Na lekce je třeba přijít včas – pozdní příchod jednotlivce ruší celou skupinu. Předem nahlášené malé zpoždění, pokud nenastává při každé druhé lekci, samozřejmě skupina může respektovat (dohodneme se při prvním setkání).
  • V průběhu kurzu nelze měnit složení skupiny, tedy ani kurs přerušit a následně jej „dokončit“ jej s jinou skupinou – vždy je třeba absolvovat celek. Nevyčerpané kurzovné tedy nevracím ani nepřesouvám do jiného období.

 

Přihláška na navazující lekce základního kurzu Mohendžodáro, jen pro účastnice kurzu 9/20-6/21.

Konané 3.6., 10.6., případně 1.7.2021

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.

Kontakt

KLUB OTEVŘENO
Maxe Švabinského 110/12
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
kontakt na lektorku:
Adéla Tancerová, tel. 602 205 396