BLOG

CHCI DÍTĚ, PARTNER NE

Příběhy z terapie

Jednoho dne jsem se u terapeutického stolu sešla se ženou, která přesně nevěděla, co ji trápí.. U dobré kávy jsme si povídaly, já naslouchala a vnitřním zrakem oddělovala to důležité od nedůležitého. Z těch několika bolístek, co ji tížily, vyskočila jedna významná. Toužila po druhém dítěti, ale byla přesvědčená, že s dalším miminkem partner souhlasit nebude, protože už ho má z předešlého vztahu.  ..ta nádherná žena se s tím chtěla smířit.. ale její srdce to nedokázalo přijmout.

Milá ženo, jak ono to tedy s těmi muži a dětmi je? Mnohokrát jsem viděla, jak muži ve zdravém vztahu reagují na své ženy, jak podvědomě přebírají jejich naladění, obzvláště co se těch andělských bytůstek týká.. A když žena ví.., když si je vnitřně jistá, že pro její rodinu je další dítě to nejlepší.. muž ji následuje. Cítí jistotu své ženy a instinktivně reaguje.

ALE… Když žena není ve svém přání upřímná.., když miminko sice chce, ale má pochybnosti a nechce přijmout zodpovědnost za toto rozhodnutí.. Když se muže ptá a předává rozhodnutí do jeho rukou.. muž, pokud si sám dítě nepřeje, odpovídá NE. A žena se zlobí.. a vnitřně činí svého muže zodpovědného za její nenaplněnou touhu. Žijí spolu dál, jako by se nic nestalo, ale vnitřní červík neuspokojenosti nenápadně hlodá a narušuje partnerství.

Jak z toho ven? Žena z našeho příběhu se konfrontovala se svým stínem. Ptala se sama sebe: Jak já to mám s tím miminkem? Jaké mám pochybnosti? Upřímně se podívala na dno své duše a uviděla je. Rozhodla se: ANO, chci další dítě, bude to dobré pro naši rodinu a partnerství. Přebírám zodpovědnost za své rozhodnutí. A svému muži dala důvěru, že ji bude následovat. Dokázala změnit své myšlení a naladění, …a sama byla překvapená, jak snadno se její přání splnilo. Brzy porodí.

A co ty? Čehopak se obáváš? Co ti brání být si sebe-jistá ve svém přání? Může to být cokoliv.

Některé ženy se bojí, jak rozdělí lásku, čas a pozornost mezi všechny děti. Jiné mají obavu, že miminko nebude zdravé a nechtějí na sebe vzít celou míru rizika. Další váhají mezi kariérou a mateřstvím, případně pochybují o vztahu či muži. A pak jsou i takové, které si miminko přejí.. ale vlastně to není z čistého srdce. Miminka jsou pro ně určitým řešením a východiskem. Ale muž podprahově čte naše naladění a úmysly.. a prostě nespolupracuje. Řekne NE.

Někdy má muž své vlastní hluboké důvody a zranění, které mu brání následovat naladěnou a upřímnou ženu. Stejně nakonec volíme. Chci miminko bez tohoto muže, nebo tohoto muže bez miminka?

Ať jsou naše důvody jakékoliv (a žádné nejsou ani větší, ani menší), je dobré si je naplno přiznat. A rozhodnout se. Sama za sebe. Miminko chci bez podmínek. A nebo: přijímám zodpovědnost za své rozhodnutí, další miminko nebude. Je to má volba. Žádný muž nám ji nemůže vzít. Žádného muže nemůžeme činit zodpovědného.

Možná je tvůj příběh ještě trochu jiný, jinak zamotaný a s jinými podmínkami. Může být. Všechny mé příběhy slouží jen pro inspiraci a zamyšlení.

Adéla Tancerová

Jsem průvodkyně životní změnou, lektorka, regresní terapeutka

Pomáhám vám pochopit, překonat a změnit bolavé či nepřehledné situace, abyste byli ve svém životě šťastní a uměli i do budoucna čelit výzvám.

Primárně se specializuji na práci s nevědomými vzorci, prvotním traumatem, přepisem limbického otisku a léčení rodových linií.

Není nic, s čím byste se měli přede mnou stydět. Najdete u mě porozumění a přijetí celého vašeho příběhu. Nezáleží na minulosti, ale na přítomnosti a kam chceme směřovat v budoucnosti.

Každý problém má řešení. I ten váš.

Toto je mé životní krédo:

Bože, dej mi sílu změnit to,

co změnit mohu.

Dej mi pokoru přijmout to,

co změnit nemohu.

A dej mi moudrost,

ať jedno od druhého rozeznám.

Cítíte, že potřebujete mou podporu? Objednejte si náš společný čas s vaším tématem. Svůj termín si můžete vybrat přímo v rezervačním programu Reservio.